Sporplan

horizontal rule

Her har vi det komplette sporplan med alle readkontakter tegnet inn.

Det er to tog som kan kjøres automatisk på anlegget. I utgangspunktet så står det et tog på spor1 og et på spor2. Ved read1 og read2 har jeg plassert et signal. Den ene skinne ved read 1 er koplet via en timer og er strømløs før mann trykker på en bryter. Signalet ved read 1 står på grønn og ved read 2 er det rødt.

 

Når man trykker på tidsbryteren så skjer følgende:

Tog fra spor 1 går til read 6a: Gir rødt til spor 1

                                                   Gir grønt til spor 2

                                    read 6b: Stopper tog spor 6

Tog fra spor 2 går til read 7b: Stopper tog spor 7

                                    read 7a: Gir rødt til spor 2

                                                    Starter tog spor 6

Tog fra spor 6 går til read 1:    Starter tog spor 7

Tog fra spor 7 går til read 2:    Gir grønt til spor 1

 

Denne automatikken er laget fordi anlegget skal stå på motormuseum på Strømmen Storsenter. Besøkende kan da starte toget slik at det kjører ca. tre minuter.

horizontal rule

Denne siden ble sist oppdatert 10/06/04 .

Startside Opp Innhold Vedlikeholdslog